آمیخته با تکنولوژی، همراه با زمان...
آمیخته با تکنولوژی، همراه با زمان...
هویت ما
رویکرد درست، تجزیه و تحلیل صحیح و نتایج موفقانه. شرکت ما که در راستای این ایده شکل گرفته است، به راهش در رسیدن اهدافش که عبارت اند از راه حل دائمی، محصولات با کیفیت وکسب و حفظ رضایت مشتری ادامه میدهد.
جزئیات
محصولات
19 هزار متر مربع
3 ما در کارخانه تولید می کنیم
150 بخش
ما خدمت می کنیم
34 کشور
صادرات
با 105 گواهی نامه
ما خدمت می کنیم
به آموزش مدرسه بخار بپیوند
در مدرسه بخار ونتا که تحت عنوان تکنولوژی ونتا اساس گذاری شده است برنامه آموزشی بخار بین المللی را ارایه می نماییم. برنامه آموزشی بخار ( در سکتور رو به رشد و نوساز ما) به دلیل اینکه سبب رشد و توسعه نیروی کار و پرسونل قابل اعتماد و باتجربه میشود حایز اهمیت است.
از ونتا
TSE
TSEK
ISO 9001
CE
TURK LOYDU
PCT
GAZMER
bureau-veritas
TUV